Dla doktorantów

Uniwersytet Jutra

Lp. Opis Pobierz
1 Nowy Regulamin UJ
zał. 1) Deklaracja uczestnictwa w projekcie, formularz danych osobowych UJ
zał. 2) Wniosek o udzielenie wsparcia UJ
zał. 3) Opinia opiekuna naukowego UJ
zał. 4) Potwierdzenie przyjęcia na staż UJ
zał. 5) Potwierdzenie pobytu UJ
zał. 6) Zlecenie zakupu biletu UJ
zał. 7) Skierowanie na podróż zagraniczną UJ
zał. 8) Umowa o dofinansowanie podróży krajowej zagranicznej UJ
zał. 9) Oświadczenie dane osobowe UJ
zał. 10) Umowa projektowa UJ

Uniwersytet Jutra II

Lp. Opis Pobierz
1 Regulamin UJ II
zał. 1) Deklaracja uczestnictwa, formularz danych osobowych UJ II
zał. 2) Wniosek o udzielenie wsparcia UJ II
zał. 3) Opinia opiekuna naukowego UJ II
zał. 4) Potwierdzenie przyjęcia na staż UJ II
zał. 5) Potwierdzenie pobytu UJ II
zał. 6) Zlecenie zakupu biletu UJ II
zał. 7) Skierowanie na podróż zagraniczną UJ II
zał. 8) Umowa o dofinansowanie podróży krajowej zagranicznej UJ II
zał. 9) Oświadczenie dane osobowe UJ II
zał. 10) zał.10. Umowa projektowa UJ II